Политики

Фактор И.Н. АД високо цени своите клиенти и партньори. В името на нашето желание да поддържаме постоянна информираност и прозрачност, Ви предоставяме възможност, да се запознаете с нашите политики. Ако след прочитането на информацията за Вас остават неотговорени въпроси, не се колебайте да се свържете с нас!

За допълнителни въпроси или в случай, че желаете да упражните праватa си на субекти на лични данни може да се свържете с Длъжностното лице по защита на личните данни на Фактор И.Н. АД

Тел: 0899 917 610; Email: dpo@factorin.bg

  • Политика по качество Информация относно Политиката по качество прочетете от тук Виж още
  • Политика за Поверителност на Корпоративния сайт Информация относно Политика за Поверителност на Корпоративния сайт Виж още
  • Политиката за защита на лични данни на MoneyGram Информация относно Политиката за защита на лични данни на MoneyGram Виж още
  • Процедура при рекламации Информация относно процедура при рекламации Виж още

  • Общи условия за ползване Информация относно Общи условия за дистанционни продажби. Виж още
  • Политиката за защита на лични данни Информация относно Политиката за защита на лични данни на Фактор И.Н. Виж още
  • Общи условия - Фактор Експрес Общи условия за ползване на услугата Фактор Експрес Виж още