Кредитна линия

Предлагаме Ви кредитна линия за Вашия бизнес с индивидуален план, съгласно Вашите изисквания.

Кредитната линия Ви позволява да разполагате със свободни пари в лева или евро във всеки един важен за Вас момент. Ползвайте Вашата кредитна линия, когато Ви е необходимо и в какъвто размер желаете.

В случай, че не ползвате част от договорения размер на кредитната линия не дължите лихва върху същата, а заплащате такса “Ангажимент” върху неусвоената част, съгласно условията на Вашия договор.

Какви са условията?

 

Клиент юридическо лице
Размер до 50% от пазарната цена на обезпечението, но не повече от 500 хил. евро
Обезпечение недвижима собственост, движима собственост, вземания, запис на заповед
Срок до 1 година, с опция за удължаване за още една
Оценка на вземането съгласно Тарифата на „Фактор И.Н.“ АД, която включва и оценка на обезпечението
Лихва от 1.25% в зависимост от обезпечението

 

  • Приема се за обезпечение първа по ред ипотека на недвижими имоти само в областни центрове, въведени в експлоатация - акт 16
  • Приемат се за обезпечения и УПИ-та и земеделски земи
  • Не се приема като обезпечение ипотека на идеални части
  • Приема се за обезпечение движима собственост само при учредяване на реален залог