Фирмено финансиране

Фактор И.Н. АД отпуска краткосрочно финансиране до 1 година за малки, средни и големи предприятия работещи във всяка една сфера на икономиката.

При работа с нашата компания можете да разчитате на бързина, коректност и гъвкавост. Веднъж отпуснато, финансирането може да бъде погасено предсрочно с едномесечно предизвестие без никакви неустойки.

Какво получавате?

 

 • Без такса “Управление”
 • Гъвкави процедури и решения
 • Размер на кредита до 500 000 евро
 • Без такса за разглеждане на документи
 • Оценка на обезпечението от лицензиран оценител
 • Срок на финансирането до една година с опция за удължаване
 • Погасяване на 100% от главницата в края на договореният период
 • Заплащане само на дължимите месечни лихви за периода на ползване
 • Отговор до 3 дни след кандидатстване и представяне на всички изискуеми документи
 • Възможност за удължаване на срока на финансиране, чрез частично погасяване на главницата

Какви са условията?

 

Клиент юридическо лице
Размер до 50% от пазарната цена на обезщетението, но не повече от 500 хил. евро
Обезпечение недвижима собственост, движима собственост, вземания, запис на заповед
Срок до 1 година, с опция за удължаване за още една
Оценка на вземането съгласно Тарифата на „Фактор И.Н.“ АД, която включва и оценка на обезпечението
Лихва от 1.25% в зависимост от обезпечението

Какви са изискванията?

 • Приема се за обезпечение първа по ред ипотека на недвижими имоти само в областни центрове, въведени в експлоатация – акт 16
 • Приемат се за обезпечения и УПИ-та и земеделски земи
 • Не се приема като обезпечение ипотека на идеални части
 • Приема се за обезпечение движима собственост само при учредяване на реален залог