Благоевград, ул. Тодор Александров на ъгъла с Петко Д. Петков