Швеция

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 1: Без особени препоръки

Климат – умерен, субполярен

Официален език – шведски

Столица – Стокхолм

Най-голям град – Стокхолм

Валута – шведска крона (SEK)

Градове с най-голям интерес: Стокхолм, Малмьо, Висбю, Гьотеборг, Лунд.

Престъпност и сигурност

Равнището на терористична заплаха в страната е трето по националната скала от едно до пет, като най-високо е пето ниво.

След терористичните атаки в Париж (от 13 ноември 2015 г.) равнището на терористична заплаха бе временно повишено от трето на четвърто и впоследствие отново бе възстановено равнище трето.

Не се наблюдават демонстрации и въоръжени сблъсъци. Нивото на криминалната престъпност е обичайното за страната без тенденции към увеличаване. В случай на кражба, насилствено отнемане и/или изгубване на лични документи, багаж, МПС или други ценни предмети следва незабавно да известите лично за това в най-близката полицейска служба на Швеция или на спешен телефон 114 14 или 112.

Особености на законодателството

Законодателството в Швеция е уеднаквено с това в ЕС и Шенгенското пространство.

Движение по пътищата

Дясно движение по пътищата.

За пътуване по магистралните пътища не се изисква наличието на стикер за платена пътна такса.

Шофирането с включени фарове е задължително целогодишно.

Използването на предпазни колани е задължително за всички пътници.

Съгласно разпоредбите, независимо от регистрацията, всички леки и товарни автомобили на територията на Швеция задължително трябва да са снабдени със зимни гуми с дълбочина на грайфера най-малко 3 мм в периода 1 ноември – 31 март.

За товарни автомобили, автобуси и каравани с общо тегло над 3,5 тона важи изискването за дълбочина на грайфера от най-малко 5 мм на всички гуми за периода 1 ноември – 31 март. Това изискване важи и за чуждестранни тежкотоварни превозни средства. Изискването не важи за допълнително прикачени ремаркета.

Забраната за ползване на гуми с шипове важи от 16 април до 30 септември.

Българските свидетелства за управление на МПС (СУМПС) са валидни в Швеция.

Съгласно чл. 11 от Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент, консулската служба на посолството не приема заявления за преиздаване на свидетелства за управление на МПС от български граждани с „обичайно пребиваване” в Швеция.

Под „обичайно пребиваване” следва да се подразбира мястото, където дадено лице обикновено живее, т.е. повече от 185 дни през календарната година.

Съгласно горепосочената директива, СУМПС се издават от органите на съответната държава-членка на ЕС.

Дясно движение по пътищата.

За пътуване по магистралните пътища не се изисква наличието на стикер за платена пътна такса. Шофирането с включени фарове е задължително целогодишно. Използването на предпазни колани е задължително за всички пътници. Съгласно разпоредбите, независимо от регистрацията, всички леки и товарни автомобили на територията на Швеция задължително трябва да са снабдени със зимни гуми с дълбочина на грайфера най-малко 3 мм в периода 1 ноември – 31 март. За товарни автомобили, автобуси и каравани с общо тегло над 3,5 тона важи изискването за дълбочина на грайфера от най-малко 5 мм на всички гуми за периода 1 ноември – 31 март. Това изискване важи и за чуждестранни тежкотоварни превозни средства. Изискването не важи за допълнително прикачени ремаркета. Забраната за ползване на гуми с шипове важи от 16 април до 30 септември. Българските свидетелства за управление на МПС (СУМПС) са валидни в Швеция. Съгласно чл. 11 от Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент, консулската служба на посолството не приема заявления за преиздаване на свидетелства за управление на МПС от български граждани с „обичайно пребиваване” в Швеция. Под „обичайно пребиваване” следва да се подразбира мястото, където дадено лице обикновено живее, т.е. повече от 185 дни през календарната година. Съгласно горепосочената директива, СУМПС се издават от органите на съответната държава-членка на ЕС.

Здравеопазване

Медицинското обслужване се извършва чрез социално осигуряване на населението в здравноосигурителна система.

Аптеките предлагат богато разнообразие на лекарства, не само от шведски производители. Лекарствата се получават срещу рецепта в аптеки, които работят с осигурителната институция.

Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) дава възможност за ползване на правото на медицинска помощ при спешни случаи, което имат гражданите на Република България, с непрекъснати здравноосигурителни права, в държавите от Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Швейцария.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Българските граждани могат да влизат на територията на Швеция с лична карта, паспорт или с временен паспорт.

В сила е безвизов режим за български граждани в Швеция, като пътуванията са с максимално разрешен срок на пребиваване до 90 дни, в рамките на всеки 6 месеца.

Съществува задължение за регистрация в Полицията за чужди граждани, след като периодът на пребиваване надхвърли 90 последователни дни.

От 12 ноември 2015 г. е подновен вътрешния граничен контрол в Швеция, който продължава и към днешна дата.

При пътуване личните карти или паспортите се използват до изтичане на срока на тяхната валидност.

Когато дете до 18 год. пътува без родители, а с придружители, които не са законните му настойници или попечители, е необходимо:

• Паспорт на детето и евентуална виза

• Копия на паспортите на родителите

• Попълнена декларация, подписана поне от единия от родителите или един от законните настойници или попечители.

Декларацията трябва да съдържа текст, който уточнява, че на детето се позволява да пътува, както и че възрастните, които го придружават, носят пълна отговорност за детето по време на пътуването.

Препоръчително е да се проучат допълнително изискванията на съответната авиокомпания или фирма превозвач, с които ще пътува непълнолетното дете.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Българските граждани пребиваващи на територията на Швеция трябва да се съобразяват с местните закони и обичаи. По време на престоя си в Швеция, те попадат под местната юрисдикция. Планувайки пътуване до Швеция е препоръчително българските граждани да бъдат предварително информирани и запознати със законодателството на Швеция, като спазват установените правила. Налаганите наказания при неспазване на законовите изисквания могат да бъдат много по-сериозни от колкото същите в България.

Поради зачестилите случаи на измами от страна на некоректни посреднически фирми, препоръчваме на българските граждани, имащи интерес да извършват трудова дейност в Швеция, да пристигат в страната с предварително сключени и подписани официални трудови договори и да се обръщат към специализираните агенции за наемане на работници на съответните интернет страници.

В случай на кражба на личните Ви документи, багаж, парични средства и др.,препоръчваме веднага да информирате шведската полиция за това. Желателно е да се снабдите с копие на протокола за установяване на събитието. Свържете се с посолството на Република България в Стокхолм, за да декларирате кражбата на личните документи, както и да се направят постъпки за издаването на нови такива или издаването на документ, с който ще можете да се завърнете в родината си.

Препоръчваме Ви преди да отпътувате за Швеция или след като пристигнете в държавата, да си запишете контактите на българската дипломатическа мисия в Стокхолм.

В случай, че бъдете задържан от местните власти, можете да изискате да Ви бъде осигурен контакт с посолството на Република България. Консулът ще установи връзка с Вас във възможния най-кратък срок.

Съветваме Ви предварително да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка.

В случаите на смърт на български граждани в Швеция, посолството на Република България ще окаже съдействие и помощ за уреждане на документите и други формалности.

Български гражданин, който е изпаднал в затруднено положение, може да получи финансова помощ от посолството на Република България само ако неговите/нейните роднини или близки лица депозират необходимата сума в Министерството на външните работи, дирекция „Бюджет и финанси”.

 

Източник: Министерство на външните работи