Специалист „Продажби“

“ФАКТОР И. Н.” АД  е  Компания на годината за 2020г за НБФИ

 

“ФАКТОР И. Н.” АД е финансова институция, работеща успешно от 1997 година на територията на страната, благодарение на добре обучен персонал, коректност и бързина в обслужването на своите клиенти. Доказателство за нашия професионализъм и висока бизнес етика е партньорството ни с международната система за парични преводи „Мъниграм пеймънт системс“, САЩ (MoneyGram Payment systems, Inc., USA) от 2000г., на която сме оторизиран агент за небанковите институции в България.
Наша мисия е да предоставяме услугата, която притежава силата да въздейства положително на хиляди хора всеки ден! Ако споделяте това наше желание, настоящата възможност е точно за Вас!

Длъжност: Специалист „Продажби“

Основни дейности на длъжността:

– Търсене, представяне и водене на преговори с потенциални партньори на компанията за услугите на международната платежна система МъниГрам;
– Развиване и поддържане партньорската мрежата;
– Търсене и проучване на възможности за развитие на дейностите по парични преводи и предлагане на начини за разширяване на партньорската мрежа.
– Поддържане, консултиране и подпомагане дейността на партньорската мрежата;

Изисквания към кандидатите:

– Професионален опит в сферата на продажбите – не се изисква;
– Умения за презентиране, водене на преговори, анализиране и обективно оценяване;
– Организираност, представителност, инициативност, находчивост и отговорност;
– Компютърна грамотност – MS Office и Internet;
– Шофьорска книжка;

Предимства на кандидата:

– Търговски опит в сферата на телекомуникациите

– Познания и/или опит в сферата на вътрешни и международни парични преводи;

– Познания в сферата на различни финансови услуги – обмяна на валута;

– Владеене на английски език

Ние предлагаме:

  1. Трудов договор;
  2. Пълно социално осигуряване;
  3. Отлично възнаграждение;
  4. Бонус – на база на постигнатите от Вас индивидуални резултати,
  5. Работа в динамична работна среда, изградена от млад и амбициозен екип;
  6. Възможност за професионална изява и кариерно развитие;
  7. Преференциални условия за спорт
  8. Преференциални условия за услугите на Фактор И.Н.
  9. Въвеждащо обучение през първия месец
  10. Повишаване на квалификацията (обучение) за сметка на ФАКТОР И.Н.

 

Ако сте позитивни, амбициозни, организирани, усърдни в работата си и инициативни, моля изпратете:

1. Автобиография;
2. Мотивационно писмо;
3. Препоръка (в случай, че разполагате с такава);

Кандидатите, които не са изпратили посочените документи няма да бъдат разглеждани!!!

Моля, изпращайте Вашите документи на office@factorin.bg

Само одобрените, кандидати ще бъдат поканени на интервю.

ДРУЖЕСТВОТО обработва личните данни в съответствие с Общия регламент за защитата на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката на дружеството. За повече информация, вижте в нашия интернет сайт. ДРУЖЕСТВОТО ще се свърже само с одобрените за интервю кандидати. Личните данни на не назначените за работа кандидати ще бъдат унищожени без забавяне в срок до 60 дни от подаването им, включително от платформата за кандидатстване.

Стани част от нашето семейство

Кандидатствай