Инфлация и дефлация: Какво трябва да знаете за тях и как да защитите своите инвестиции

Инфлация и дефлация: Какво трябва да знаете за тях и как да защитите своите инвестиции

Винаги е важно да бъдем информирани и предпазливи, когато става въпрос за нашите инвестиции. В икономическата реалност, в която живеем, се появяват фактори, които могат да повлияят на стойността на нашите активи. Два от тези фактора са инфлацията и дефлацията – две противоположни явления, които могат да имат сериозни последици върху нашия финансов план и инвестиционен портфейл.

Инфлацията се дефинира като увеличение на общото ниво на цените на стоки и услуги в икономиката. Това означава, че с парите, които притежаваме, можем да закупим по-малко стоки и услуги. Инфлацията може да бъде причинена от различни фактори, като нарастващите разходи за производство, повишаването на разходите за суровини или увеличаването на потребителското търсене.

В периоди на инфлация, когато стойността на парите намалява, златото може да се окаже полезен инструмент за диверсификация на портфейла и защита срещу потенциалните загуби. Златото има свойството да запазва своята стойност в дългосрочен план.

От друга страна на спектъра на икономическите явления е дефлацията. Дефлацията е обратното на инфлацията и се дефинира като намаление на общото ниво на цените на стоки и услуги. В периоди на дефлация, парите набират стойност и нивото на цените пада. Въпреки че на пръв поглед дефлацията може да изглежда положителна, тя може да има негативни последствия върху икономиката и инвестициите. Дефлацията може да доведе до намаляване на разходите на потребителите, затваряне на бизнеси и понижаване на печалбите. В такъв сценарий, активи като златото могат да представляват стабилна стойност и сигурно убежище за инвеститорите.

 

Научете повече във видео:

Фактор И.Н е компания специализирана в търговията на инвестиционно злато, златни монети и кюлчета. Ние съветваме всеки потенциален инвеститор да направи предварително проучване на пазара и да вземе информирано решение. В нашия каталог ще намерите  най-търсените златни инвестиционни кюлчета и монети, които са с високо качество и гарантиран произход.

Вашият коментар