Ролята на Канадския долар

Рубриката ни „Новини от финансовия свят“ продължава с шестата най-държана като резерв валута във света – „луни“ или Канадския долар(CAD). Понастоящем това е 7-та най-търгувана валута на финансовите пазари и съставлява 5,1% от световния оборот. CAD е един от примерите за суровинна валута. Зависимостта между цените на петрола и движението на Канадския долар е много силна, тъй като, страната е сред десетте най-големи производители на петрол в света, и той е най-изнасяният и продукт. Понастоящем суровият петрол съставлява над 10% от приходите на Канада по текущата сметка, а практиката е доказала, че при покачване на цената му, канадският долар неотлъчно я следва. Купете или продайте канадски долари на оптимален курс при нас

Вашият коментар