Кога и как да купуваме злато?

Кюлче инвестиционно злато

Най-често срещания въпрос (след “Дали сега е изгодно да се купува жилище?”) е дали сега е изгодно да се купува злато. Задават ми го често. За жилищата отговорът е изключително лесен: сега не е изгодно, тъй като сме в края на жилищния цикъл (балон), цените са тройно надценени и е твърде неизгодно да се купува, а резултата ще е загуби десетилетия наред.

За златото е малко по-трудно да се каже. Може да се отговори веднага, че златото като цяло е отлична дългосрочна инвестиция, която дългосрочно предпазва стойността на парите от инфлацията, но да се опитатате да уцелите точния момент на покупка е абсолютно невъзможно. Топ елитни професионалисти, с десетки години опит и десетки анализатори на разположение, не могат да уцелят краткосрочните колебания на златото. Необходими са задълбочени познания по технически и цикличен анализ, отделно да се прогнозират макровеличини и предстояща мометарна политика; а геополитическите изненади са абсолютно непрогнозируеми. Да се прави подобен опит да се уцели пазара от аматьор е също така безнадежно и напълно безсмислено.

Хората често пъти питат дали сега е изгодно да се купи злато с явното намерение да го продадат след 3-6-9 месеца на печалба; но това вече не е инвестиране, а чиста проба спекула, мотивирана от спекулативни печалби. Спекулата е съвсем друга дисциплина и практика, която неопитния човек трябва да избягва. Обикновено до нея прибягват закъсалите, които са на зор да изкарат бързо пари и са склонни на огромни рискове. В повечето случаи, рано или късно, спекулата завършва с катастрофални загуби. За да спекулирате интелигентно се изикват поне 3-5-8 години опит и доста познания.

Кога и Как да купуваме злато?

И така, дали е изгодно да се инвстира в злато не мога да кажа; но мога да ви кажа “КОГА и КАК” да инвестирате в злато. Решението за обикновения човек е да акумулира дългосрочно. Това ще рече, да се купува например всеки месец по една унция в продължение на 6-12 месеца и така да се усредни цената на покупка и да се избегне риска от ежедневни, ежеседмични и дори ежемесечни колебания. Някои месеци цената ще е нагоре, други надолу, но по този начин се намалява, дори почти напълно елиминира възможността вие да надхитрите пазара или пазара да ви надхитри. Този подход е известен от векове в инвестирането като “dollar-cost averaging” или “time averaging”. Той работи доказано най-добре за обикновения човек. Това е принципа.

Как става това на практика?

1. Ако имате да кажем 100,000 лева, купувате всеки месец приблизително по 3 унции, които закръгляме около 10,000 лева на месец и така 10 поредни месеца, докато напълно инвестирате желаната сума от 100,000.

2. Ако имате само 10,000 лева, купувате всеки месец по една унция в рамките на три месеца

3. Ако имате 50,000 лева, купувате например всеки месец по 2 унции и приключвате в рамките на около 7 месеца.

4. Ако имате да кажем 250,000 инвестируеми лева, купувате всеки месец по 7-8 унции. Разбира се, може да намалите месечната покупка на 5 унции или пък да качите месечно по 10 унции. Важното е да приключите с планираните покупки в рамките на препоръчваните 6-12 месеца.

Всичките тези примери вземат за примерна цена на унцията от 3,500 лева; примерите и изчисленията са приблизителни и закръглени, колкото да ви дадат реалистична представа как да се процедира. Важен е принципа, а вие ще си го пригодите за вашия конкретен случай.

А какво да прави обикновения човек?

А какво да прави обикновения човек, който няма съществени натрупани спестявания, но може да спестява всеки месец, да кажем по 1000 лева. Тогава е съвсем просто: изчаква всеки 3-4 месеца да спести за унция и купува. Възможно е да изчаква всеки два месеца и да взима по половин унция, но това не тъй изгодно, тъй като спредовете на половин унция са по-големи в процентно изражение и не така изгодни както за цялата унция.

Накрая, искам да обърна внимание, че по-горе говоря за “инвестируема” сума. Това ще рече, че вие трябва да имате като цяло инвестиционнен портфейл, който да се състои от кеш, недвижим имот, може би някакви акции и задължително злато. Инвестируемата сума е тази, която вие сте определили за инвестиция в злато. Колко да инвестирате в злато зависи от общото ви финансово благосъстояние, от вашата възраст, вашия рисков профил, и вашата обща инвестиционна философия и стратегия, както и от вашите очаквания за бъдещото развитие за икономиката.

Колко да ивестираме в злато, или каква част да инвестираме в злато смятам да засегна в бъдеща статия.

Автор: Д-р Красимир Петров

Вашият коментар