Кога е добре да се инвестира в злато?

Кога е добре да се инвестира в злато?

Един често задаван въпрос е “Кога да се инвестира в злато”? Често пъти, този неправилно формулиран въпрос се задава още по-неясно като “Сега изгодно ли е да се инвестира в злато”?

Проф. Красимир Петров

И в двата случая, отговор не може да се даде, а и няма как да се даде, понеже нищо не се казва за инвеститора:

(1) Има ли инвеститора злато в портфейла?

(2) Колко злато вече има инвеститора?

(3) Какъв е рисковия профил на инвеститора?

(4) Какъв е инвестиционния хоризонт на инвеститора?

(5) Какъв е размера на инвестиционния портфейл на инвеститора?

(6) Каква е възрастта на инвеститора?

(7) Какви други рискови и без рискови активи притежава инвеститора?

(8) Каква е инвестиционната цел на инвеститора?

(9) Какви са макроикономическите очаквания на инвеститора?

(10) Какви са очакваните бъдещи доходи на инвеститора?

(11) Какви са инвестиционните познания на инвеститора?

 

И така, на въпроси от този род е невъзможно да се отговор без да се направи щателен финансов анализ на инвеститора; още повече, че често пъти питащия е спекулативно настроен, целящ бърза печалба от търговия, което поставя въпроса в друго измерение.

Затова, тук мога компетентно и недвусмислено да отговоря накратко на въпроса “Кога да се инвестира в злато?”, в смисъл на това “Кога златото се представя добре?”, или в още по-тесния смисъл на това “В каква макроикономическа среда златото е особено добра инвестиция в средносрочен план?” С други думи: “Кога блести златото?”

Общия отговор е следния: когато нещата вървят “зле”, златото се представя “добре”. Остатъка от тази статия ще разясни икономическия смисъл на това просто твърдение: Нещата вървят “зле” тогава, когато има финансова нестабилност или криза.

 

КРИЗИ

Имаме различни видове кризи, които се изразяват в подчертано масово недоверие на хората съпътствано с масова реакция, която фундаментално дестабилизира борсите и икономиката. Всяка криза е типично следствие на многогодишни неправилни фискална, монетарна, кредитна или други икономически политики, също така както болестта е следствие на неправилен начин на живот. Особено характерно за кризите е тяхното преливане от една в друга – една криза води до друга, а тя от своя страна до трета, със задълбочаване на всеобщата криза, докато не се вземат правилни дългосрочни оздравителни мерки.

  1. Икономическа Криза

Всеобщ спад в икономическия растеж и растяща безработица, спад в бизнеса и печалбите, често пъти предизвиква и прераства във жилищна криза, неспособност да се обслужват кредитите, а оттам и до банкова криза.

  1. Борсова Криза

Всеобщ спад в цените на борсите; борсов срив. Оттам свиване на доверието в икономиката, свиване на потреблението и обикновено предвещава или предизвиква икономическа криза, която от своя страна, както вече упоменах, прераства по верижна реакция и в други кризи.

  1. Банкова Криза

Спад в доверието към банките; изтичане на депозити застрашаващо жизнеността на банките, водещо до затягане на кредита в икономиката, а оттам и на самата икономика, което води до икономическа и борсова криза. Както бяхме свидетели през март 2023, един банков фалит бързо доведе до втори, а след това и до трети; разклатиха се банки; а банковият кредит осезаемо забави за броени седмици.

  1. Валутна Криза

Спад в доверието на валутата съпътствано с масови разпродажби и обезценка на валутата на световните борси. Това води до бързо всеобщо обедняване на населението и бизнеса. Смята се, съвсем оправдано, за “най-лошата” и “най-тежка” форма на криза. Породена от инфлация, както и причиняваща инфлация. Може да бъде породена от жилищна криза, или от банкова криза, или от дългова криза, които се “решават” с печатане на пари, което подклажда инфлация и подкопава доверието във валутата. Тоест, често пъти една криза прераства в друга, оттам в трета, и в крайна сметка завършва с крах на валутата.

  1. Жилищна Криза

Спад в покупките на жилища, водещо до всеобщ спад на цените на жилищата. Те от своя страна се използват от банките за обезпечение на техните кредити, което пък води от своя страна до банкова криза, а както видяхме от кризата през 2008-2012, да породи след себе си и всички останали кризи.

  1. Дългова Криза

Спад в доверието на държавния кредит вследствие на прекомерна задлъжнялост на държавата и недоверие в нейната способност да си обслужва дългосрочно дълга. Това бързо води до неспособност на държавата да се финансира и рефинансира, а оттам бива принудена да ореже бюджетните разходи, което бързо прераства в икономическа и валутна криза. Разбира се, добре известен пример, пар-екселанс, е Европейската дългова криза 2011-2013; но това са и добре познатите ни Азиатска криза, Мексиканска криза и Аржентинска криза. Изобщо, историята е осеяна със стотици дългови кризи на десетки държави, повечето от тях преминавайки многократно през подобни кризи.

 

ФИНАНСОВА НЕСТАБИЛНОСТ

Финансовата нестабилност е свързана с обща дестабилизираща тенденция в цените на икономиката. Дестабилизация се получава тогава, когато има (1) висока или ускоряваща инфлация или (2) дефлация.

Ускоряващата инфлация прераства в инфлационна криза – нещо добре познато ни от 2022 година. Бързите темпове на инфлация водят до десетки поражения в икономиката, основните от които са изкривяване на ценовите пропорции, бягство от „кеша“ в реални активи като недвижими имоти и злато, всеобщ спад в покупателната способност на доходите на населението и спад в стандарта на живота. Инфлацията принуждава централните банки да вземат антиинфлационни мерки чрез вдигане а лихвите, което влошава състоянието на бизнеса и населението и води до фалити.

Дефлацията представлява особено рядко явление в историята. Характеризира се с всеобщ спад на потребителските цени и се съпътства със спад в цените на жилищата и борсите, тоест с жилищна и борсова криза. Потребителите свиват потреблението си в очакване на още по-ниски цени, което води до икономическа криза. Дефлацията е съпътствана с масови банкови фалити. При падащи борси, жилища и банки, златото остава единственото убежище за спестяванията на хората – всички цени вървят надолу, а златото – нагоре.

 

Златото блести в условия на криза и финансова нестабилност. Предвид инфлационната криза в която живеем, започналите през март банкови фалити в САЩ и Европа, падащите цени на жилища в САЩ и Европа, както и колосалната задлъжнялост на повечето европейски държави, идните няколко години се оформят като “кризисни” времена и златото вероятно ще даде много добри средносрочни (и дългосрочни) възвръщаемости и представлява понастоящем отлична инвестиция.

 

Фактор И.Н е компания специализирана в търговията на инвестиционно злато, златни монети и кюлчета. Ние съветваме всеки потенциален инвеститор да направи предварително проучване на пазара и да вземе информирано решение. В нашия каталог ще намерите  най-търсените златни инвестиционни кюлчета и монети, които са с високо качество и гарантиран произход.

Вашият коментар