1.813000

1.828000

Щатски долар

Последно обновяване на цените: 18.06.2024 16:06

Вие добавихте Артикул във Вашата количка!

Курсовете на валутите във Вашата количка се обновяват автоматично на всеки 10 минути спрямо актуалните цени на световните пазари, както и преди да завършите Вашата поръчка.

Защо знакът за долара е пресечено с черта латинско S – $ ? За останалите валути се използва буква от названието им, но в долара няма S. И навсякъде е с една пресечена черта, а някога беше с две черти.

Първо, и двата варианта все още могат да се срещнат, но този с едната черта е навсякъде по клавиатурите, защото е по-чист като знак. И така, лека-полека, този с една черта измества другия, та чак до там, че $ с две черти вече се нарича официално сифрау и го ползват основно тези дни за ескудо в Кабо Верде. Но това по никакъв начин все още не обяснява въпроса с доларите.

Припомняме, долар не е английска дума. Тя идва от испански, но не е и испанска. Води ни до сребърните мини в Йоахимис Тал – Долината на Йоахим в днешна Чехия, където от векове са се секли монети – сребърни. Монетите били различни, но народът свикнал да нарича сребърната пара талер, тоест нещо от долината. А на чешки – толар. Доста народи наричали така сребърните си монети, включително и испанците. Така испанският долар вече стигнал до Новия свят.

След създаването на САЩ те приели US доларът на базата на испански. И до днес едно от най-разпространените обяснения за знака е всъщност монограм U върху S като долните им овали съвпадат. Оттам все едно е S с две пресечени черти. Някои казват, че било заради Силвър Юнит, пак US върху торбичките с монети. Това не е лошо обяснение и ние бихме го приели, и спокойно можем да спрем до тук. Обаче как да си обясним, че такъв знак е използван и за испанските долари, преди да има US. Тогава се появява теорията за 8-цата. Испанските монети са били известни като осмаци, оттам изписването им било всъщност 8-ца.

Източник: https://dariknews.bg

 Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства за или от трета страна, през границата на Република България

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

 

Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Пренасяне на парични средства през границата на Съединените щати

Няма ограничения по отношение на внасяните и изнасяните парични средства през границата на Съединените щати. Въпреки това на деклариране подлежат парични средства на стойност на или над 10 000 $ във валута или прехвърляеми парични чекове. В този случай трябва да се попълни „Доклад на международния превоз на валути и парични инструменти“.

Ако членове на едно семейство пътуват заедно и имат в себе си парични средства на стойност 10 000 $ или повече, то те трябва да ги декларират, т.е. не може да се разделят помежду им с цел да не бъдат декларирани. В случай че не се декларират, парите могат да бъдат отнети и това да доведе до гражданска или наказателна санкция.

Източник: www.help.cbp.gov