0.051820

0.058300

Тайвански долар

Последно обновяване на цените: 18.06.2024 16:06

Вие добавихте Артикул във Вашата количка!

Курсовете на валутите във Вашата количка се обновяват автоматично на всеки 10 минути спрямо актуалните цени на световните пазари, както и преди да завършите Вашата поръчка.

Валутата на Тайван през 1895-1946 е тайванската йена. Заедно са в обръщение с японската йена.

През 1895 г., в резултат на Първата китайско-японска война, Цин Китай отстъпени Тайван на Япония с Договора от Шимоносеки. След това японската йена става валутата на Тайван, с различни банкноти, деноминирани в йени, издадени от Централната банка на Тайван през 1898 г. Издадени са само банкноти и валутни марки.5-Yen-back

През 1945 г., след като Япония е победена във Втората световна война, Република Китай поема управлението над Тайван, поема банката на Тайван в рамките на една година, и въведе Стария Тайвански долар, който замени йената.

Заради китайската гражданска война от края на 1940 г., в Тайван се развива хиперинфлация. Когато инфлацията се влошава, правителството издава банкноти с по-високи и по-високи купюри, до един милион юана. Тъй като инфлацията на стария тайвански долар е само страничен ефект от инфлацията на китайския юан на континенталната част на Китай, той се обезцени с по-бавен темп от валутата, използвана във вътрешността на страната.

Стария тайвански долар бе заменен от Нов тайвански долар на 15 юни 1949 г., при курс на един нов долар за 40 000 стари долара. Националистите бяха победени от комунистите през същата година и се оттеглили в Тайван. След това, националистическото правителство е в състояние да увладее инфлацията на паричната единица, както и тежката инфлация, която характеризира китайските валути в края на 1940-те. Стария тайвански долар долар е бил използван между 1946-1949

Новия тайвански долар за първи път е издаден от Централната банка на Тайван на 15 юни, 1949 г. Първата цел на новия тайвански долар беше да се сложи край на хиперинфлацията, измъчваща националистически Китай. Златния резерв на Китай е преместен в Тайван през Февруари.

Макар и новия тайвански долар да е действителната валутата на Тайван, за годините на сребърния юан остава законната валута. Стойността на сребърния юан е различна от стойността на среброто по време на Втората световна война. Много стари устави имат глоби и такси, издавани в тази валута

Според закона, три нови тайвански долара са на стойност един сребърен юан. Въпреки десетилетията на инфлация, това съотношение не е променяно. Това прави сребърния юан чисто обозначителна валута, почти невъзможно е да се купуват, продават, или да да използват.

През юли 2000 г. новия тайвански долар стана законно валута на Тайван. Вече не е на втори план след сребърния юан. По това време, централната банка започва да издава нови тайванскии долари а банкноти, а издадените по-рано от Централната банка на Тайван бяха извадени от обръщение

 

 

 

 

 

Източници:  currency-history.info

Резервна валута

Ако не сте успели да си набавите от местната валута, то като резервна валута в Тайван може да се използват щатски долари.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.