0.050200

0.051900

Тайландски бат

Последно обновяване на цените: 22.05.2024 17:20

Вие добавихте Артикул във Вашата количка!

Курсовете на валутите във Вашата количка се обновяват автоматично на всеки 10 минути спрямо актуалните цени на световните пазари, както и преди да завършите Вашата поръчка.

История на Тайландски бат (THB) датира от древни времена. Концепцията на “прилепите” населението на Индокитай означаваше т.нар Тикал, който служи и като единица маса. От 1350 и нагоре до 19-ти век на територията на Сиам – най-мощният и силните на тайландски държавата – провеждат гони злато и сребърни кюлчета обичай изпъкнала форма, голямата тежест (1,215 кг). От 1861 британския монетен двор започва да се произвежда за нуждите на обикновения Siam, европейски изглеждащи кръгли монети.
Издаден по това време и банкнотите, получава името на кърлежите и тъмлените. Ние ги завършихме през 1918 година. Тайландският бах като независима национална парична единица се “роди” на 15 април 1928 г. и остава в това качество до ден днешен.

 

 

 

 

Източници: https://muzruno.ru

Резервна валута

Като резервна валута в Тайланд може да се използва щатски долар.
Винаги предварителното запасяване с местната валута пести време и средства в непознати пазарни условия.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.