0.451000

0.492000

Саудитска Арабия риал

Последно обновяване на цените: 28.05.2024 15:13

Вие добавихте Артикул във Вашата количка!

Курсовете на валутите във Вашата количка се обновяват автоматично на всеки 10 минути спрямо актуалните цени на световните пазари, както и преди да завършите Вашата поръчка.

Саудитският риал е официалната валута на Саудитска Арабия.

Кодът на валутата е SAR. Официално е признат за валута на Саудитска Арабия през 1925 г. Подразделението на тази парична единица се нарича „халалах“. Един Саудитски-риал се дели на 20 куруш и също на 100 халалаха. Съществуват монети със стойност от 5,10,25 и 100 халалаха, както и банкноти със стойност от 1,5,10,20,50,100,200 и 500 риала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: wikiwand.com

Резервна валута

За резервна  валута в Саудитска Арабия може да използвате щатския долар, ако не сте успели да си набавите от местната валута преди заминаване.

 

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства за или от трета страна, през границата на Република България

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

 

Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.