0.387000

0.397000

Малайзийски рингит

Последно обновяване на цените: 28.05.2024 15:13

Вие добавихте Артикул във Вашата количка!

Курсовете на валутите във Вашата количка се обновяват автоматично на всеки 10 минути спрямо актуалните цени на световните пазари, както и преди да завършите Вашата поръчка.

 

На 12 юни 1967 г. малайзийският долар, издаван от новата централна банка (Банк Негара Малайзия), заменя долара на Малая и Британско Борнео. Новата валута задържа стойността на предшественика си, с изключение на банкнотата от $10 000, и също запазва цветовите му схеми. През следващите десетилетия са направени малки промени по паричната единица, от въвеждането на монета от M$1 през 1967 г. до спирането на банкнотите от RM500 и RM1000 през 1996 г.

Въпреки възникването на нови валути в Малайзия, Сингапур и Бруней, споразумението на страните за взаимозаменяемост означава, че малайзийският долар се обменя с еднаква номинална стойност със сингапурския и брунейския. Това приключва на 8 май 1973 г., когато правителството на Малайзия се оттегля от споразумението. Към 2017 г. Бруней и Сингапур все още поддържат взаимозаменяемостта на валутите си.

През 1993 г. е въведен символът „RM“ (Ringgit Malaysia), за да замени използването на знака за долар „$“ (или „M$“).

Между 1995 и 1997 г. рингитът се обменя като фрий-флоут валута за около 2,50 щатски долара,но след настъпването на Азиатската финансова криза от 1997 г. рингитът пада до под 3,80 MYR/USD към края на 1997 г., тъй като много капитал излиза от страната.

През първата половина на 1998 г. валутата се колебае между 3,80 и 4,40 MYR/USD, преди централната банка да фиксира рингита към щатския долар през септември 1998 г., поддържайки курс 3,80 MYR/USD, докато все още е плаващ спрямо други валути. Освен това, рингитът е обозначен като нетъргуем извън Малайзия през 1998 г.

Докато печатането на банкноти от RM500 и RM1000 спира през 1996 г. в отговор на заплаха от пране на пари и износ на валута, подценяваното въздействие на финансовата криза подканва централната банка напълно да спре по-нататъшното използване на тези банкноти през 1999 г., като демонетизира останалите банкноти в обращение. Въпреки тези мерки, към 7,6% от RM500 банкнотите и 0,6% от RM1000 банкнотите все още са в обращение към 30 януари 2011 г. Установено е, че общо 150 599 и 26 018 банкноти съответно от по RM500 и RM1000 все още са в обращение към 2011 г.

Рингитът губи 50% от стойността си спрямо щатския долар между 1997 и 1998 г. и претърпява девалвация спрямо други валути до 2005 г. На 21 юли 2005 г. централната банка обявява края на фиксирания курс спрямо щатския долар, веднага след като правителството на Китай обявява, че прекратява фиксирания курс на юана спрямо долара.Според централната банка, Малайзия позволява на рингита да действа в управляван плаващ валутен курс спрямо няколко големи валути. Това води до покачването на стойността на рингита по-близо до възприеманата пазарна стойност, макар централната банка да се намесва във финансовите пазари, за да поддържа стабилността при търгуването на рингита – задача, която е улеснена от факта, че рингитът е останал нетъргуем извън Малайзия от 1998 г. насам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: https://bg.wikipedia.org

Резервна валута

Малайзийският рингит няма резервна валута, но винаги може да вземете друга (например щатски долар), която на място да обмените в местната. Препоръваме Ви да си набавите местна валута.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства