0.099000

0.101900

Мексиканско песо

Последно обновяване на цените: 25.07.2024 08:31

Вие добавихте Артикул във Вашата количка!

Курсовете на валутите във Вашата количка се обновяват автоматично на всеки 10 минути спрямо актуалните цени на световните пазари, както и преди да завършите Вашата поръчка.

Мексико е известно със своите великолепни курорти,много атракции и една от най-старите парични единици в света. Тази страна привлича много туристи от всички краища на света. Отивайки в Мексико, няма да е излишно да се запознаете с местната валута – мексиканското песо

Историята на мексиканското песо датира от ХVвек, когато на територията на днешното Мексико за първи път се появиха сребърни монети. Но след завладяването на териториите в Новия свят от Испания тук бе въведена единна валута – истинската. Тази парична единица е основният платежен инструмент в Мексико до 1821 г., когато държавата придоби независимост. След като получи суверенитет, мексиканското песо се върна в обращение. От 1825 г. Националната банка на Мексико, създадена през същата година, издава песо.

Това ще бъде начин да се каже, че първите банкноти Мексиканските песос се появяват малко по-рано, а именно през 1813 г. След това започнаха да отпечатват банкноти на картон, което се дължи на недостиг на сребро от колонизаторите от мексиканските територии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източници: bg.ilovevaquero.com

Резервна валута

В Мексико може да използвате като резервна валута щатския долар, ако не сте успели да си набавите от местната преди заминаване или просто сте решили да се разплащате в алтернативната валута.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства