0.096000

0.104000

Молдовско леу

Последно обновяване на цените: 25.05.2024 09:57

Вие добавихте Артикул във Вашата количка!

Курсовете на валутите във Вашата количка се обновяват автоматично на всеки 10 минути спрямо актуалните цени на световните пазари, както и преди да завършите Вашата поръчка.

Името идва от появата на холандската монета, която е била в обращение в страната през 17 век. Тя е изобразена като лъв. Собствената валута на Молдова се появи едва през 1993 г. И много от предишните години от съществуването на страната, в нея имаше “чуждестранни” пари

Докато Молдова стана независима република, нейната територия нямаше собствена парична единица. Макар че това беше молдовското княжество, хората бяха изчислени от злоти, флорини и дукати. През 19-ти век територията на Молдова става част от Руската империя. Ето защо руската рубла е въведена тук. Щом територията на страната беше заета от румънците, румънската лея влезе в употреба. По време на съветската окупация по време на курса беше съветската рубла. Веднага след като Молдова бе обявена за независима, правителството въведе национална валута. Това беше временен и беше наречен молдовски купон. Само през 1993 г. молдовската лея стана официална валута. Купоните все още обикаляха страната, но постепенно бяха извадени от обръщение. Обменът се проведе в съотношение от 1 до 1000

 

 

 

Източник: wikipedia.org/

За резервна валута може да се използва евро

 

Митница и лимити

Според  Закона за валутно регулиране на Република Молдова №62-XVI от 21.03.2008 (глава III) правата и задълженията на вноса и износа на валутни ценности,включително финансови средства в брой за чуждестранна и национална валута, са следните за физически лица (резиденти и нерезиденти):

  • доброволно писмено деклариране при внос на суми до 10000 евро в чуждестранна или в национална валута;
  • доброволно писмено деклариране при износ на суми до 10000 евро в чуждестранна или в национална валута;
  • задължително писмено деклариране при внос на суми над 10000 евро в чуждестранна или в национална валута;
  • задължително писмено деклариране при износ на суми от 10000 до 50000 евро в чуждестранна или в национална валута.

 

Подробна информация за правила за пренасяне на стоки и предмети от физически лица на територия на Република Молдова е представена в следните нормативни актове:

  • Закон на Република Молдова за реда на внос и износ от физически лица е №1569-ХV от 20.12.2002 г.
  • Правителствено постановление №1185 от 30.09.2003 г. за реда за внос и износ на собственост на физически лица.
  • Регламент по митническото регистриране на собствеността, превозена  през границата на Република Молдова от физическите лица и образци на формуляри, утвърдени със заповед на Митническата Служба № 56-О от 21.02.2008 г.

 

На 26 март 2011 г. беше изменен  Митническия кодекс на Република Молдова, на базата, на който чуждестранните граждани (резиденти и нерезиденти ) имат право да внасят на територията на Република Молдова МПС до 90 дни в рамките на една календарна година.

В случай че чуждестранният гражданин, който не е резидент, получи друг режим за предстой на територията на Р Молдова, съответните документи се представят на митническите власти с цел продължаване на срока за престой на МПС.

За тази цел се попълва митническа декларация DV-6, на базата на която се дава разрешение за престой на МПС за периода на пребиваване на територията на Република Молдова. На базата на това разрешение чуждестранният гражданин подава искане до териториалната структура на Министерството на информационните технологии и комуникациите с цел получаване на временни регистрационни номера.

 

 

 

 

 

 

 

 

Източници: mfa.bg