0.192000

0.201000

Марокански дирхам

Последно обновяване на цените: 18.06.2024 16:06

Вие добавихте Артикул във Вашата количка!

Курсовете на валутите във Вашата количка се обновяват автоматично на всеки 10 минути спрямо актуалните цени на световните пазари, както и преди да завършите Вашата поръчка.

Официалната валута в Мароко е дирхама (MAD) – 1 дирхам се равнява на 100 сантима. В обръщение са банкноти от 200, 100, 50, 20 и 10 дирхама, както и монети от 50, 20, 10, 5 сантима и 10, 5 и 1 дирхама.

В Мароко най-разпространените чуждестранни валути са щатският долар и еврото. Ако решите да обменяте валута, можете да се обърнете към всяка банка или официално обменно бюро. Банките в страната работят от 08.30 ч. – 12.30 ч. от понеделник до четвъртък и от 08.30 ч. -12.00 ч. и 15.00 ч. -18.30 ч. в петък. Обменянето на валута на улицата е незаконно. Препоръчително е да пазите касовата бележка от обмяната през целия ви престой.

В случай, че желаете да теглите пари от бакомат, ще се натъкнете на ATM автомати в по-големи градове в страната. Разплащания с кредитни карти се приемат в по-големите ресторанти, хотели, къщи за гости и в някои магазини и сукове. Ако решите да носите пътнически чекове със себе си, ви съветваме те да бъдат в щатски долари, евро или британски лири, за да избегнете допълнителните такси.

 

 

 

 

 

 

 

Източници: wikipedia.org/

Резервна валута

Като резервна валута в Мароко може да се използва както щатският долар, така и еврото.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства