0.011700

0.012200

Японска йена

Последно обновяване на цените: 25.07.2024 08:31

Вие добавихте Артикул във Вашата количка!

Курсовете на валутите във Вашата количка се обновяват автоматично на всеки 10 минути спрямо актуалните цени на световните пазари, както и преди да завършите Вашата поръчка.

Йената се въвежда като парична единица в Япония през 1871 г. след Реставрацията Мейджи, по подобие на европейските валути. Правителството подписва официален акт за въвеждането ѝ на 10 май 1871 година. Тя заменя сложната система от Периода Едо, използвана дотогава, в рамките на която се използвали паралелно златни, сребърни, медни и хартиени парични знаци. Първоначално йената има подразделения, наречени сен (на японски: ), равни на 0,01 от йената, и рин (на японски: ), равни на 0,001 от йената (1 йена = 100 сена = 1000 рина). От 1954 г. тези подразделения не се използват, но понятието „сен“ все още се употребява във финансовия свят. При въвеждането на валутата официално тя се е равнявала на 0,78 тройунции сребро (24,26 g) и е имала златно покритие, като 1 йена = 1,5 g злато, т.е. спрямо йената е прилаган биметален стандарт. След девалвацията на среброто през 1873 г. йената се обезценява силно спрямо щатския долар и канадския долар, което налага приемането на златния стандарт. По този начин курса на йената се замразява на $ 0,50.[2] Впоследствие Япония няколко пъти отменя и отново въвежда златния стандарт в зависимост от икономическата ситуация.

Статус на международно призната валута йената получава на 11 май 1953 г., когато Международния валутен фонд я одобрява с паритет, равняващ се на 2,5 mg злато. След Втората световна война и последвалия период на нестабилност на японската икономика от 25 април 1949 г. курсът на йената е фиксиран към американския долар, като 1 $ е приравнен на 360 ¥. Този обменен курс се поддържа до 1971 г., когато САЩ преустановява използването на златния стандарт. От 1973 г., след крахът на Бретън-Уудската валутна система йената има плаващ курс, който се определя в зависимост от пазарните условия. Към август 2005 г. 110 ¥ се разменят за 1 $. Към 1 януари 2011 г. 1 USD се равнява на 81,12 JPY.

Българската народна банка ежедневно определя обменен курс на японската йена спрямо българския лев, изчислен на база публикуваните от Европейската централна банка курсове на еврото към същите валути за съответния ден.

 

 

 

 

 

 

Източник: wikipedia.org

Резервна валута

За резервна валута може да използвате щатски долар, но силно препоръчваме да си набавите местна валута.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.
В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства