0.021400

0.022700

Индийска рупия

Последно обновяване на цените: 18.06.2024 16:06

Вие добавихте Артикул във Вашата количка!

Курсовете на валутите във Вашата количка се обновяват автоматично на всеки 10 минути спрямо актуалните цени на световните пазари, както и преди да завършите Вашата поръчка.

Историята на индийската рупия се проследява обратно в Древна Индия в средата на VI в. Пр. Хр., Древна Индия е една от най-ранните емитенти на монети в света, заедно с китайския вен и лиднийския сататерс.

По време на петгодишното му управление от 1540 до 1545 г. султан Шер Шах Шури издава сребърна монета, тежаща 178 зърна (или 11.53 грама), наречена „Рупия“

По време на времето на Бабур съотношението на бронз към сребро е било около 50: 2

Сребърната монета остава в употреба по време на Мугхалския период, ерата Марат, както и в Британска Индия.

Около 1875 г. Великобритания започна да плаща на Индия за износ на стоки в Индия за сметки на Съвета (вместо за сребро).

Ако следователно Съветът на Индия в Лондон не трябва да влезе в продажбата на сметки за Индия, търговците и банкерите ще трябва да изпратят сребро, за да направят добро търговско салдо. По този начин канал за изливането на сребро е спрян през 1875 г. от Съвета на Индия в Лондон.

Голямото значение на тези законопроекти (Съветът) обаче е ефектът, който те имат върху пазарната цена на Сребъла: и те всъщност са били един от най-силните фактори през последните години в причиняването на намаляването на стойността на” В сравнение със златото

Индийските и китайските продукти, за които е платено сребро, са и са с много ниски цени от 1873 до 1974 г. и по този начин отнемат по-малко сребро, за да закупят по-голямо количество източни суровини. Сега, при вземането на няколко агента в единна сметка, със сигурност няма да изглежда много загадъчно защо среброто не само трябва да е паднало в цената

Големите държави прибягваха до два инструмента за попълване на държавните си бюджети – първо, заеми и, второ, по-удобните принудителни заеми на хартиени пари

В началото на Първата световна война цената на златото е била много ниска и затова лирата стерлинги имаше висока стойност. Но по време на Първата световна война стойността на паунда падна тревожно поради нарастващите военни разходи. В края на войната стойността на паунда представляваше само част от това, което беше преди началото на войната. Той остава нисък до 1925 г., когато тогавашният канцлер на финансите на Обединеното кралство Уинстън Чърчил го възстанови до нивата от преди войната. В резултат на това цената на златото падна бързо. Докато останалата част от Европа закупи големи количества злато от Обединеното кралство, имаше малко увеличение на златните си резерви. Това породи удар за вече влошаващата се британска икономика. Обединеното кралство започна да търси собствеността си като Индия, за да компенсира продаденото злато.

Въпреки това, цената на златото в Индия, на базата на обменния курс на рупията около 1S.6d., Е по-ниска от преобладаващата цена в чужбина на практика; Несъответствието в цените направи износа на метала печеливш, което феномен продължи почти десетилетие. По този начин през 1931 – 32 г. имаше нетен износ от 7,7 милиона унции, оценен на Rs. 57,98 корена. През следващата година количеството и цената се покачиха допълнително, като нетният износ възлиза на 8,4 милиона унции, оценени на цена от 665,52 кроса. През десетте години, приключващи през март 1941 г., общият нетен износ е от порядъка на 43 милиона унции (1337.3 тона), оценен на около Rs. 375 корена, или средна цена на Rs. 32-12-4 за tola

Резервна валута

Като резервна валута в Индия може да използвате щатския долар

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства