0.000001

0.480000

Израел шекел

Последно обновяване на цените: 25.07.2024 10:22

Вие добавихте Артикул във Вашата количка!

Курсовете на валутите във Вашата количка се обновяват автоматично на всеки 10 минути спрямо актуалните цени на световните пазари, както и преди да завършите Вашата поръчка.

Валутата на държавата Израел е израелският шекел. Тя обаче е и средство за плащане в палестинските територии, докато в Ивицата Газа тя “ходи” на равна нога с египетската лира .

Един сикъл е разделен на 100 агора. Съгласно правилата на еврейския език, множествено число от тази дума се формира чрез завършване на “-о”. Тоест, 1 агора, 5 агора и 10 агора. Руснаците са свикнали с това обозначение бързо, тъй като на руски език се използва и този принцип за формиране на множествено число: “1 банкнота – 10 банкноти, 1 агора – 10 агора”.

Израел е една от най-младите в света. Но за кратката си история вече има две основни парични реформи. От август 1948 до февруари 1980 г. Израел използва валутата “израелска лира”. От 24 февруари 1980 г. се въвежда “израелският сикъл”, който сега се нарича “старият израелски сикъл”.

В началото на 80-те години в Израел избухна ужасна икономическа криза. Инфлацията на официалните данни достигна 450% годишно, а според неофициални 1000%. Израелската валута беше силно обезценена, страната беше пълна с милионери. В снимката отляво на деноминацията от 10 000 сикли от 1984 проба.

Кризата бе решена чрез прилагането на “Плана за стабилизиране от 1985 г.” и валутата бе решена да бъде деноминирана, като към заглавието беше добавена думата “нова”.

Сега националната валута на Израел непрекъснато се укрепва спрямо еврото и долара. Скоростта е много бавна – 20% през цялата 2000-та година. От 1 януари 2003 г. сикълът е свободно конвертируема валута, търгувана на международни борси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източници: http://bg.chinainfoguide.info

Резервна валута

Трудно можем да кажем, че Израелският шекел има резервна валута, с която да може да се разплащате, затова съветваме да се подсигурите отрано с необходимото количество местна валута.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.