0.000114

0.000119

Индонезийска рупия

Последно обновяване на цените: 17.04.2024 16:34

Вие добавихте Артикул във Вашата количка!

Курсовете на валутите във Вашата количка се обновяват автоматично на всеки 10 минути спрямо актуалните цени на световните пазари, както и преди да завършите Вашата поръчка.

Историята на рупията. Банкноти на парична единица

В момента в обращение на територията на странатасе вземат банкноти от хиляда, две хиляди, пет хиляди, десет хиляди, двадесет хиляди, петдесет хиляди и сто хиляди рупии. В продължение на дълъг период индонезийското правителство строго регулира обменния курс на националната валута.

Въпреки това, през 1987 г. ръководството на странатапромени монетарната политика и отказа да контролира валутния курс на националната валута. Решено е да се предостави на индонезийската рупия така нареченото “свободно плуване”. В допълнение, това звено бе свързано с кошница с няколко валути, включваща седем световни валути, единият от които беше щатският долар. Днес индонезийската рупия срещу долара има съотношение 1 USD = 13 549.32 IDR.

Всъщност цитатите на рупията бяха Централната банка на Индонезия. При определянето на валутния курс на паричната единица тази институция взема предвид позицията на рупията спрямо щатския долар. Всъщност от този момент нататък индонезийската рупия зависи пряко от корелацията между американските и индонезийските икономики

 

 

 

 

 

Източник: bg.vision1cycling.com

Резервна валута

Като резервна валута в Индонезия може да се използва щатски долар.

Лимити за внос и износ

Пренасяне на парични средства през границата на Република България за или от трета страна

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.
При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.
В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства