GBP

2.307000

2.317000

Британска лира

Последно обновяване на цените: 25.01.2020 09:54

Вие добавихте Артикул във Вашата количка!

Курсовете на валутите във Вашата количка се обновяват автоматично на всеки 10 минути спрямо актуалните цени на световните пазари, както и преди да завършите Вашата поръчка.

Британската лира е паричната единица на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Други използвани имена за валутата са лира стерлинг, паунд стърлинг, лира и фунт.

Най-често използваният символ за валутата е £. Символът „L“ идва от древноримската мярка за тежест либра, (конкретно римската либра), „libra“, която дава и наименованието на паричната единица.

Лирата е четвъртата най-търгувана валута на валутния пазар след щатския долар, еврото и японската йена. Заедно с тези три валути лирата формира кошницата от валути, според която се изчисляват специалните права на тираж на МВФ, като тежестта на британската валута е 11.3% към 2011 г. Лирата също така е третият най-голям дял от световните валутни резерви (около 4%).

На 15 февруари 1971 г. Великобритания официалното преминава към десетична валута, т. нар. „децимализация“ за паричните единици и лирата се разделя на 100 пенса.

Преди децимализацията лирата е бил разделена на 20 шилинга, а всеки шилинг на 12 пенса, или 240 пенса в една лира.

Лирата е най-старата валута в света, която все още е в обращение. Нейното начало е в англосаксонска Англия, когато една лира се е равнявал на 240 сребърни пенита, които пък са се равнявали на един паунд сребро. Впоследствие това се превръща в модерната британска валута лира стерлинг.

В началото пенитата са били изсичани от чисто сребро. През 1158 г. обаче крал Хенри Втори създава нова монетна система, при която пенито е съдържало 92.5% сребро. Това се превръща в стандарт до 20 век, а тези монетите били по-твърди от съдържащите 99.9% сребро и се износвали по-бавно. Английската валута е била почти изцяло само от сребро до 1344, когато в обращение е въведена успешно английската златна монета. Среброто си остава обаче законовата основа за стерлинга до 1816 г.

При управлението на на Хенри Четвърти (1399–1413 г.), теглото на пенито е намалено до 0.97 грама сребро, а през 1464 г. до 0.78 гр.

 

 

Източници: profit.bg

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Пренасяне на парични средства през границата на Великобритания

При внасяне/изнасяне на парични средства през границите на Великобритания за или от страна, която не е член на Европейския съюз, ако равностойността надвишава 10 000 евро включително, е необходимо те да се декларират.

Източник:  bankofengland.co.uk