AUD

1.205000

1.215000

Австралийски долар

Последно обновяване на цените: 25.01.2020 09:54

Вие добавихте Артикул във Вашата количка!

Курсовете на валутите във Вашата количка се обновяват автоматично на всеки 10 минути спрямо актуалните цени на световните пазари, както и преди да завършите Вашата поръчка.

Австралийският долар е въведен през 1966 година на мястото на Австралийския паунд. Австралийският долар не се отпечатва на хартия заради износването на хартията. Затова е било прието да се отпечатва на пластмасово фолио, за да е много по-издържлив дори при намокряне. С технологията, която се използва за отпечатването, банкнотата се прави почти невъзможна за фалшифициране.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източници: https://bg.wikipedia.org

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.
В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.


Пренасяне през границата на Австралия на парични средства

При пренос през границата на Австралия на парични средства, независимо дали се внасят, или изнасят, ако равностойността им е 10 000 австралийски долара или повече или техният еквивалент в чужда валута, то е необходимо те да бъдат декларирани.

 

 

 

 

 

 

Източник: http://www.rba.gov.au/