0.474000

0.498000

Обединени арабски емирства Дирхам

Последно обновяване на цените: 23.07.2024 13:56

Вие добавихте Артикул във Вашата количка!

Курсовете на валутите във Вашата количка се обновяват автоматично на всеки 10 минути спрямо актуалните цени на световните пазари, както и преди да завършите Вашата поръчка.

Исторически думата „дирхам“ (или „дирхем“) произлиза от името на византийската монета драхма. Византийската империя контролира Леванта и търгува с Арабия, като монетата се разпространява там още от предислямски времена.
В края на 7 век монетата се превръща в парична единица на Арабския халифат, като върху нея се появяват името на суверена и религиозни цитати.
Дирхамът се сече в много средиземноморски страни, включително в Испания, и се използва и в Европа между 10 и 12 век. През 921 г. арабският дипломат Ибн Фадлан описва паричната единица по следния начин:

 

 

 

 

https://bg.wikipedia.org

Резервна валута

Ако не сте успели да си набавите дирхами преди заминаване, може да си вземете щатски долари – тях спокойно може да ги обмените в ОАЕ.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.
При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.
В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Пренасяне през границата на OAE на парични средства      

При внасяне в страната на парични средства в размер на 100 000 AED или техния еквивалент в чуждестранна валута или повече, е необходимо те да бъдат декларирани при пристигане.