Разнообразяването на портфейла с инвестиция в злато – ползи и рискове

Разнообразяването на портфейла с инвестиция в злато – ползи и рискове

Модерно стана да даваме пример за китайския йероглиф „криза“, който се изписва с два други – за „опасност“ и за „възможност“. Това е така, защото живеем в динамично време с висока степен на несигурност. Зачестилите кризи – икономически, политически и дори тези с военен характер, които ни връхлитат в последните години, показват, че не сме защитени. В глобален свят като нашия, банкрутът през 2008 г. на банката „Лемън брадърс“ в САЩ не беше събитие, което се случва там някъде далече от нас. В по-ново време газовата зависимост на Европа, войната в Украйна или дори Брекзит, теми които са водещи новини, както локално, така и глобално, допълват картината и дават нюанси колко точно опасности или възможности имаме.

 

Инфлацията, която е неделима част от всяка криза, стопява средствата ни и намалява всички спестяванията. В такива моменти практиката показва, че инвестирането в злато е вид инструмент, който дава надеждност. По време на кризата последвала банковия колапс през 2008 г. в Америка, ювелирната къща De Beers посочи, че няма срив в продажбите си. Дори напротив, при запитване голяма част от клиентите отбелязват, че правят покупки в златни бижута и диаманти като капиталовложения, чиято стойност няма да бъде засегната. Отчита се също, че тези клиенти са готови да платят и надценката, която брандът на ювелира допълнително калкулира като се взема предвид, че такава инвестиция е и вид сантимент в сегмента на лукса.

 

Най-честата инвестиция в злато обаче е тази, при която клиентите с доходи над средните купуват т.нар. „инвестиционно злато“. Причината за това е, че неговата цена е най-близка до тази на цената на златото търгувано на фондовите борси, което го прави и най-конвертируемо. Съществуват разнообразни възможности за количество като сред популярните са кюлче от 1 тройунция (31,1 грама) както и монети с такова тегло каквито са „Австралийско кенгуру“ и „Виенска филхармония“. За разлика от инвестициите в златни бижута, купуването на инвестиционно злато е освободено от данък добавена стойност.

 

Като при всяка покупка, купуването на злато за инвестиции има своята цел – в този случай е важно продуктът да може да бъде продаден при възникнала необходимост или желание. Ликвидността на инвестицията в злато се определя от няколко фактора. Както обикновено на първо място е качеството. Златото може да бъде с добавки от различен състав и е важно купувачите да се запознаят какво точно избират. Вторият фактор, не по малко значим от чистотата на материала, е разпознаваемостта на продукта – колкото по-неизвестен е той, толкова по-малка е неговата ликвидна стойност в глобален мащаб. Специалистите в търговията със злато за инвестиционни цели дават за пример, че категорично има значение дали притежавате монетата „Златна Виенска филхармония“ или друга австрийка монета като тази от 100 златни крони. С оглед на качеството – два еднакви продукта, но с различна доза разпознаваемост, която ги прави и различно ликвидни – т.е. втората ще успеете да продадете на значително по-ниска стойност от първата.

 

Инвестиционното злато е може да бъде под формата на кюлчета или монети и в това няма някаква особена разлика. Има само една малка подробност, с която клиентите трябва да се съобразяват. Само новаците бъркат монетата инвестиционно злато с онази, която има нумизматична стойност. Или друго – купуването на златни монети за инвестиция заради харесването на техния дизайн. При инвестиция, водещо е цената на грам чисто злато, ликвидност на световен пазар на продукта и неговата делимост. Последното се отнася за по-сложните инвестиции, когато клиент иска да продаде част от актива си, но инвестициите му са в големи по своя грамаж кюлчета или монети.

 

Пазарът с инвестиционно злато крие своите специфики и дори рискове. Съществуват маркетингови компании за инвестиционно злато, цената на чиито продукти би могла да претърпи неизгодна промяна за инвеститора. Това се случва при закриване на компанията, нейна продажба на нов собственик или дори промяна на мениджмънта й и трайна промяна на маркетинговата стратегия.

 

Каквото и точно да реши инвеститора в злато на дневен ред почти винаги стоят въпросите за застраховка на инвестицията и нейното физическо съхранение. Това води до допълнителни разходи, както и до въпроси касаещи сигурност и логистика. Само инвестицията в безналично инвестиционно злато, каквато някои банки предлагат биха „лишили“ клиента и от тези грижи. Налага се извода, че преди инвестицията в злато от който и да е вид, се налага инвестиция в проучване на пазара и неговите възможности, за да бъде избрана най-подходяща покупка за всеки отделен клиент!

Фактор И.Н е компания специализирана в търговията на инвестиционно злато, златни монети и кюлчета. Ние съветваме всеки потенциален инвеститор да направи предварително проучване на пазара и да вземе информирано решение. В нашия каталог ще намерите  най-търсените златни инвестиционни кюлчета и монети, които са с високо качество и гарантиран произход.

Вашият коментар