0.330000

0.700000

Беларуски рубли

Последно обновяване на цените: 23.07.2024 13:56

Вие добавихте Артикул във Вашата количка!

Курсовете на валутите във Вашата количка се обновяват автоматично на всеки 10 минути спрямо актуалните цени на световните пазари, както и преди да завършите Вашата поръчка.

Банкноти и монети на Националната банка на Република Беларус

През юли 1990 г. Върховният съвет на Беларуската ССР приема Декларация за държавния суверенитет. След провъзгласяването на независимостта банкнотите на Държавната банка на СССР известно време са в обращение в Република Беларус, последвани от издадените от Банката на Русия. В съответствие с резолюцията на правителството на Република Беларус, през май 1992 г. токен пари, емитирани от Националната банка на Република Беларус, в 50 копейки, 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рубли са въведени деноминации в обращение.

От втората половина на 1993 г. Беларус започва да използва банкноти на Националната банка в паричното си обръщение (съгласно Решение на Президиума на Върховния съвет, Министерски съвет на Република Беларус № 2491-XII / 505 „При оттегляне от разпространение на съкровищни ​​бонове на СССР, банкноти на Държавната банка на СССР и банкноти от Банката на Русия от серия 1961-1992 г. и обмен на банкноти на Националната банка на Република Беларус ”от 25 юли 1993 г.)

През май 1994 г. Националната банка на Република Беларус реши да счита беларуската рубла за единствено законно платежно средство на Република Беларус до фактическото обединение на паричните системи на Република Беларус и Руската федерация, и разглежда банкнота на Националната банка с деноминация равна на 10 белоруски безкасови рубли единствено законно платежно средство в парично обращение. Оттогава всички селища на територията на Беларус са реализирани в беларуски рубли (Решение на Съвета на Националната банка на Република Беларус № 5 „За средствата за плащане на Република Беларус” от 18 май , 1994).

Общо седем купюри банкноти – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рубли от серията 2009 г. – и осем номинала монети – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копейки, както и като 1 и 2 рубли от серия 2009 г. – пуснати в обращение на 1 юли 2016 г.

Националната валута, заедно с емблемата, знамето и химна, са неразделен атрибут на суверенна държава. Металната валута (монетите) е важен компонент от цялостната система за парично обращение.

 

Източници: www.nbrb.by

Резервна валута

Като резервна валута в Беларус могат да използват както щатския долар и еврото, така и руската рубла.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства