Фактор И.Н. АД високо цени своите клиенти и партньори. В името на нашето желание да поддържаме постоянна информираност и прозрачност, Ви предоставяме възможност, да се запознаете с нашите политики. Ако след прочитането на информацията за Вас остават неотговорени въпроси, не се колебайте да се свържете с нас!

 

  • Политика по качество прочетете от тук: Quality Policy
  • Информация относно Политиката за защита на лични данни прочетете от тук: Privacy Notice
  • Политика на MoneyGram във връзка със защита на личните данни, прочетете от тук

 

За допълнителни въпроси или в случай, че желаете да упражните праватa си на субекти на лични данни може да се свържете с Длъжностното лице по защита на личните данни на Фактор И.Н. АД
Тел: 0877 17 83 55
Email: dpo@factorin.bg