Сандански, ул. Малашевска, № 13, Търговски център Била