с. Глава, ул. Георги Димитров № 17 сградата на кметството