В тази секция сме подбрали някои от най-често задаваните въпроси за агентската дейност по MoneyGram

 

Защо да стана агент на MoneyGram, а не друг? - Мъниграм, в световен мащаб работи с ниски такси, благодарение на което се постигат по-големи обеми, повече клиенти и приходи. Като по-млад оператор на парични преводи, MG има гъвкава политика и подкрепя своите агенти с необходими реклами, софтуер и др. Партньорите на Фактор И.Н. получават редица предимства. ФАКТОР И.Н. извършва вместо Вас множество оперативни дейности, което Ви освобождава от допълнителна административна работа и Ви предоставя целодневен съпорт за всичко свързано със системата MG. 

Каква сума може да се изпраща наведнъж? - От България максималната сума за изпращане е 10 000 лева, но зависи държавата получател какви ограничения има.

Каква сума може да се получава наведнъж? - Всяка държава има различни ограничения и това зависи от къде се изпращат парите. В България лимита  на получаване е 10 000 лева.

Кой може да стане агент на MoneyGram? Какви са изискванията? - Всяко юридическо лице с необходимия набор фирмени документи, разполагащо с търговско помещение /компютър и интернет/ и наличност на оборотни средства.

По какъв начин се извършват преводи през системата на Мъниграм? - ФАКТОР И.Н. предоставя на всеки свой агент софтуер през който всеки един превод се въвежда и обслужва. Инсталацията и поддръжката на системата е за наша сметка. Всяко едно обновяване на системата за бъдещ период е безвъзмездно за агентите на ФАКТОР И.Н.

Колко време ще отнема на служителя обработката на една транзакция? - Обработката е много бърза, по-малко от 3 минути. Не е нужно служителят да има квалификация. Инструктажа за работа се провежда от ФАКТОР И.Н. АД.

Колко ще са разходите ми, за да започна да работя MoneyGram? - Няма никакви допълнителни разходи при предлагане на услугата.

Какъв документ трябва да се издава на клиента? - Единственото, което е необходимо да дадете на клиента е копие на попълненият формуляр за изпращане или получаване. Той се принтира автоматично от нашата система за обслужаване на клиенти.

Колко време е необходимо, за да стана агент? - Зависи от Вашата готовност за предоставяне на необходимите документи и времето на регистрация.

Може ли друг човек да получи/изпрати превод, ако носи документа за самоличност на истинският получател/изпращач? - Не. Преводите се осъществяват единствено лично.