Какво са MoneyGram парични преводи?

Международните и вътрешни парични преводи на MoneyGram са достъпна и удобна алтернатива на традиционните банки и кредитни карти, която позволява на хората сигурно и надеждно да изпращат и получават пари, при атрактивна такса, по целия свят само за 10 минути.

Като световен лидер в областта на преводите мрежата на MoneyGram с повече от 336 000 агенти в 200 страни прави лесно намирането на място, близо до Вас, откъдето можете да изпратите или получите пари. За България броят им наближава 2 900 офиса.

Мъниграм е световна услуга, чиито основен представител в България е ФАКТОР И.Н. АД, регистрирана финансова институция, занимаваща се с парични преводи, кредитиране, застраховане, обмяна на валута и др. Всяка небанкова институция е необходимо да се свърже само и единствено с ФАКТОР И.Н., ако проявява интерес да предлага услугите на международната парична система в България.

Какво е нашето предложение?

ФАКТОР И.Н. АД  Ви предлага дългосрочно партньорство. Вие ще получавате:

  • Допълнителен приход без инвестиции - Партньорството със системата на MoneyGram ще привлечете качествено нова група клиенти, ще въведете нова услуга, която допълва текущо предлаганите от вас, като по този начин ще добавите комисиони към печалбата си за всеки превод, който се извършва през Ваша локация.
  • Осигуряване на външна реклама – ФАКТОР И.Н. АД ще осигури за всеки ваш офис рекламни материали. Всички рекламни знаци ще бъдат доставени, инсталирани и поддържани от екип на ФАКТОР И.Н. АД без разходи за Вас.
  • Участие в рекламни кампании - Ежегодните кампании на MoneyGram включват силно медийно присъствие и агресивен подход за реклама със сериозни инвестиции в TV клипове, интернет реклама, външна реклама, както и други рекламни и промоционални материали.
  • Софтуер - ФАКТОР И.Н. АД, ще предостави и организира инсталирането на необходимата за работа програма във всеки Ваш офис
  • Обучение – В удобно за служителите Ви време и място, ФАКТОР И.Н. АД ще проведе обучение за работа със системата на MoneyGram.
  • Call Center –Служителите Ви ще имат информационна подкрепа на разположение през целия работен ден, като екип на ФАКТОР И.Н. АД ще отговаря на всякакви въпроси и ще съдейства при работа с клиенти или обработка на парични преводи.
  • Постоянна осигуреност на необходимите наличности от формуляри за клиента.

Тук можете да откриете отговори на често задавани въпроси, относно предоставянето на парични преводи MoneyGram във Вашия офис.