Лиценз КРС

Фирма „Фактор И.Н.“ АД получава правото да осъществява пощенски парични преводи на територията на страната от 25.08.2004г.

Този лиценз гарантира на нашите клиенти ясни правила – определено работно време, на всички наши агенти предлагащи услугата, точни технически изисквания за извършване на услугата, ясни цени на услугата и конкретни размери на обещетение.


 

Удостоверение КЗЛД

На 17.06.2009г. Комисията за Защита на Личните Данни удостовери и вписа в регистрите си фирма „Фактор И.Н.“ АД като администратор на лични данни.

Нашите клиенти могат да бъдат сигурни, че когато предоставят част от личните си данни те ще бъдат напълно защитени, тъй като ще бъдат използвани и съхранявани според всички законови разпоредби и в интерес на клиента.


 

Наредба на БНБ

Фирма „Фактор И.Н.“ АД е вписана в регистара на финансовите институции по чл.3а, ал.1 от Закона за кредитните институции под регистрационен номер BGR00028.


  

Лиценз за извършване на сделки с чужда валута

От 09.12.1999г. Българската Народна Банка издаде лиценз на фирма „Фактор И.Н.“ АД, с който и разрешава да извършва сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов път.