Позиция: Експерт Маркетинг и Продажби

Направление: Бизнес Развитие

Месторабота: София / България

                                           

“ФАКТОР И. Н.” АД е финансова институция, работеща успешно от 1997 година на територията на страната, благодарение на добре обучен персонал, коректност и бързина в обслужването на своите клиенти. Доказателство за нашия професионализъм и висока бизнес етика е партньорството ни с международната система за парични преводи „Мъниграм пеймънт системс“, САЩ (MoneyGram Payment systems, Inc., USA) от 2000г., на която сме оторизиран агент за небанковите институции в България.

Основни изисквания към кандидатите:

1. Образование: Висше, образователна степен-магистър или бакалавър, специалност - "Маркетинг” “Икономика“ или друга подходяща за изпълняваната работа;
2. Изисква се задължителен минимален професионален опит на подобна позиция най-малко 1 година;
3. Изисква се готовност и възможност за пътуване в страната;
4. Английски език на ниво “Inermediate”;
5. Работа с компютър: Microsoft Office; Internet; Intranet;
6. Проактивност;
7. Отлични комуникативни умения, дипломатичност;
8. Готовност за сътрудничество;
9. Аналитичност, инициативност и дисциплина.Предимство:

- Сръбски език;
- Познания и/или опит в сферата на вътрешни и международни парични преводи;
- Познания и/или опит на пазара на недвижими имоти;
- Познания в сферата на различни финансови услуги – кредитиране, обмяна на валута;
- Познания в сферата на търговия с благородни метали;
- Шофьорска книжка.

Задължения и отговорности:

1. Отлично познаване на спецификата на предлаганите от компанията услуги;
2. Изпълнява поставени таргети свързани с набирането на нови представители по различните услуги на дружеството;
3. Поддържа изградените взаимоотношения с настоящи партньори на компанията;
4. Следи състоянието и тенденциите на пазарите на аналогични услуги;
5. Събира и систематизира обратна връзка от клиенти и агенти, като това става посредством телефонни разговори, анкети, посещение на място и др.;
6. Пътува в страната с цел набиране на нови агенти;
7. Изготвя актуални справки относно състоянието на търговската мрежа на база събраната обратна връзка;
8. Изготвя периодични доклади за дейността си;
9. Изготвя предложения за предприемане на действия по увеличаване продажбите на представителите на компанията;
10. Проучва пазари, изготвя прогнози и планове с цел увеличаване на продажбите;
11. Представя Компанията на изложения, пазари, форуми и др.


Ние предлагаме:

1. Трудов договор;
2. Работно място на топ локация в центъра на София;
3. Съвременна материална база и ресурси за ефективна работа;
4. Много добри възможности за реализация и придобиване на практически опит;
5. Работа в динамична работна среда, изградена от млад и амбициозен екип;
6. Възможност за професионална изява и кариерно развитие;
7. Пълно социално осигуряване;
8. Бонусна система.

Необходими документи за кандидатстване:

Ако сте позитивни, амбициозни, организирани, усърдни в работата си и инициативни, моля изпратете:

1. Автобиография
2. Мотивационно писмо
3. Препоръка (ако разполага с такава)


Кандидатите, които не са изпратили посочените документи няма да бъдат разглеждани!!!

Информираме Ви, че „Фактор И.Н.“ АД е регистрирано като администратор на лични данни пред КЗЛД под номер 0054491. Вашата кандидатура ще бъде разгледана, при спазване на изискванията на ЗЗЛД и при пълна конфиденциалност. С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване за работа във „Фактор И.Н.“ АД Вие давате изричното си съгласие личните Ви данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбор на персонал във „Фактор И.Н.“ АД, за срок от 1 (една) година.