Оператор Парични Преводи

Позиция: Оператор Парични Преводи

Направление: Парични Преводи

Месторабота: София / България

Описание и изисквания: “ФАКТОР И. Н.” АД е финансова институция, работеща успешно от 1997 година на територията на страната, благодарение на добре обучен персонал, коректност и бързина в обслужването на своите клиенти. Доказателство за нашия професионализъм и висока бизнес етика е партньорството ни с международната система за парични преводи „Мъниграм пеймънт системс“, САЩ (MoneyGram Payment systems, Inc., USA) от 2000г., на която сме оторизиран агент за банкови и небанковите институции в България.

Основни изисквания към кандидатите:
- Висше икономическо образование – специалност „Финанси“, „Икономика;
- Професионален опит във Финансовата сфера-минимум 1 години;
- Организираност, отговорност, лоялност и комуникативност при изпълнение на поетите отговорности, умение за работа в екип;
- Владеене на английски език на работно ниво;
- Много добра компютърна грамотност.
- Шофьорска книжка.


Задължения и отговорности:

- Обработка на парични преводи;
- Изготвя ежедневни справки;
- Осъществява постоянен контакт с партньорите на компанията;
- Пътувания в страната за осъществяване на контакти с нови и потенциални контрагенти
- Провеждане на обучения
- Следи за документооборота в направлението
- Подготвя кореспонденция към държавни институции и др.
- Запознат е с приложимите нормативни актове и подзаконовите актове

Ние предлагаме:
1. Трудов договор;
2. Интересна и динамична работа
3. Подходяща материална база и ресурси за ефективна работа;
4. Много добри възможности за реализация и придобиване на практически опит;
5. Работа в динамична работна среда, изградена от млад и амбициозен екип;
6. Възможност за професионална изява и кариерно развитие;
7. Добро възнаграждение на база постигнати резултати и бонусна система.

Необходими документи за кандидатстване:
Ако сте позитивни, амбициозни, организирани, усърдни в работата си и инициативни, моля изпратете:
1. Автобиография
2. Мотивационно писмо,
3. Препоръка
4. Актуална снимка

Кандидатите, които не са изпратили посочените документи няма да бъдат разглеждани!!!

Информираме Ви, че „Фактор И.Н.“ АД е регистрирано като администратор на лични данни пред КЗЛД под номер 0054491. Вашата кандидатура ще бъде разгледана, при спазване на изискванията на ЗЗЛД и при пълна конфиденциалност. С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване за работа във „Фактор И.Н.“ АД Вие давате изричното си съгласие личните Ви данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбор на персонал във „Фактор И.Н.“ АД, за срок от 1 (една) година.