ФАКТОР И.Н. АД успешно наложи на пазара на кредитирането продукт, който може да посрещне нуждите на всеки един микро, малък и среден бизнес при ситуации като:

 • Отказан Ви е кредит от страна на банкова институция;
 • Трябва да платите спешно суровини;
 • Имате неплатени задължения;
 • При нужда от нови машини;
 • Нужни са Ви средства за инвестиции;
 • Кандидатствате по Европейска програма.

Защо да изберете нас?

 • Размер на кредита до 500 000 евро
 • Без такса за разглеждане на документи
 • Без такса "Управление"
 • Отговор до 3 дни след кандидатстване и представяне на всички изискуеми документи
 • Срок на кредита до 1 година, с опция за удължаване за още една
 • Заплащане само на дължимите месечни лихви за периода на ползване
 • Възможност за удължаване на срока на финансиране, чрез частично погасяване на главницата
 • Възможност за удължаване на гратисния период за главницата