• Приема се за обезпечение първа по ред ипотека на недвижими имоти само в областни центрове, въведени в експлоатация – акт 16
  • Приемат се за обезпечения и УПИ-та и земеделски земи
  • Не се приема като обезпечение ипотека на идеални части
  • Приема се за обезпечение движима собственост само при учредяване на реален залог