Предлагаме Ви кредитни линии за Вашия бизнес с индивидуален план, съгласно Вашите изисквания!

Кредитната линия Ви позволява да разполагате със свободни пари в лева или евро във всеки един важен за Вас момент! Ползвайте Вашата кредитна линия, когато Ви е необходимо и в какъвто размер желаете!

В случай, че не ползвате част от договорения размер на кредитната линия не дължите лихва върху същата, а заплащате такса "Ангажимент" върху неусвоената част, съгласно условията на Вашия договор. Кредитът се отпуска за неопределен срок, с възможност за годишно подновяване.

Цялата необходима информация и условия по кредита можете да получите, като се свържете с наш консултант кредитиране на тел. 0700 17 412 * или като ни изпратите Вашето запитване на e-mail: credit@factorin.bg 

* на цената на един градски разговор