Фактор И.Н. АД отпуска краткосрочно финансиране до 1 година за малки, средни и големи предприятия работещи във всяка една сфера на икономиката.

Основният проблем, който нашият продукт решава за клиентите ни е проблемът с ликвидността – нуждата от „свежи” пари. При работа с нашата компания можете да разчитате на бързина, коректност и гъвкавост. Веднъж отпуснато, финансирането може да бъде погасено предсрочно с едномесечно предизвестие без никакви неустойки.

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ?

  • Гъвкави процедури и решения
  • Размер на кредита до 500 000 евро
  • Без такса за разглеждане на документи
  • Без такса "Управление"
  • Срок на финансирането до една година с опция за удължаване
  • Оценка на обезпечението от лицензиран оценител
  • Отговор до 3 дни след кандидатстване и представяне на всички изискуеми документи
  • Заплащане само на дължимите месечни лихви за периода на ползване
  • Погасяване на 100% от главницата в края на договореният период
  • Възможност за удължаване на срока на финансиране, чрез частично погасяване на главницата

Цялата необходима информация можете да получите, като се свържете с наш консултант на тел. 0700 17 412 * или като ни изпратите Вашето запитване на e-mail: credit@factorin.bg

* на цената на един градски разговор