Мъниграм Съпорт специалист

Описание и изисквания: “ФАКТОР И. Н.” АД е финансова институция, работеща успешно от 1997 година на територията на страната, благодарение на добре обучен персонал, коректност и бързина в обслужването на своите клиенти. Доказателство за нашия професионализъм и висока бизнес етика е партньорството ни с международната система за парични преводи „Мъниграм пеймънт системс“, САЩ (MoneyGram Payment systems, Inc., USA) от 2000г., на която сме оторизиран агент за банкови и небанковите институции в България.
Позиция: МЪНИГРАМ СЪПОРТ СПЕЦИАЛИСТ

Направление: Парични Преводи

Месторабота: София / България

Основни изисквания към кандидатите:
– Висше образование
– Професионален опит във Финансовата сфера-ще се счита за предимство;
– Организираност, отговорност, лоялност и комуникативност при изпълнение на поетите отговорности, умение за работа в екип;
– Владеене на английски език на работно ниво;
– Много добра компютърна грамотност.
– Шофьорска книжка.Задължения и отговорности:

– Обработка на парични преводи;
– Изготвя ежедневни справки;
– Осъществява постоянен контакт с партньорите на компанията;
– Пътувания в страната за осъществяване на контакти с нови и потенциални контрагенти
– Провеждане на обучения
– Следи за документооборота в направлението
– Подготвя кореспонденция към държавни институции и др.
– Запознат е с приложимите нормативни актове и подзаконовите актове

Ние предлагаме:
1. Трудов договор;
2. Интересна и динамична работа
3. Подходяща материална база и ресурси за ефективна работа;
4. Много добри възможности за реализация и придобиване на практически опит;
5. Работа в динамична работна среда, изградена от млад и амбициозен екип;
6. Възможност за професионална изява и кариерно развитие;
7. Добро възнаграждение на база постигнати резултати и бонусна система.

Необходими документи за кандидатстване:
Ако сте позитивни, амбициозни, организирани, усърдни в работата си и инициативни, моля изпратете:
1. Автобиография
2. Мотивационно писмо,
3. Препоръка
4. Актуална снимка

Кандидатите, които не са изпратили посочените документи няма да бъдат разглеждани!!!

Краен срок за кандидатстване по обявата:
Моля, изпращайте Вашите документи, не по-късно от 04.05.2019г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю до 11.05.2019г.

ДРУЖЕСТВОТО обработва личните данни в съответствие с Общия регламент за защитата на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката на дружеството. За повече информация, вижте в нашия интернет сайт .
ДРУЖЕСТВОТО ще се свърже само с одобрените за интервю кандидати.
Личните данни на неназначените за работа кандидати ще бъдат унищожени без забавяне в срок до 60 дни от подаването им, включително от платформата за кандидатстване.

Стани част от нашето семейство

Кандидатствай