Валутен касиер

“ФАКТОР И.Н. АД е финансова институция регистрирана през 1997 година. Благодарение на традициите, високия професионализъм и заслужения авторитет на компанията и нейните служители, както и на доказаната в годините бизнес етика, от 2000 година ФАКТОР И.Н. успешно партнира с Money Gram Payment System Ltd, на които сме единствен оторизиран представител за небанковите институции.

Позиция: Валутен касиер

Направление: Финансови пазари

Месторабота: София / България

Изисквания към кандидата:
– Образование: Средно образование;
– Познаване на банкноти на националната и чуждестранни валути;
– Компютърна грамотност;
– Умение за работа в екип;
– Професионална етика;
– Способност за привличане на клиенти, добри продажбени умения.

С предимство са кандидатите с:
– Релевантен опит като валутен касиер;
– Добро владеене на английски език;
– Познания в областта на услугата за експресни парични преводи MoneyGram или друга подобна;
– Опит в търговията с благородни метали.

Отговорности:
– Извършва касови операции и обмен на лева и чуждестранна валута, съобразно вътрешните изисквания на дружеството и при спазване на приложимото законодателство;
– Изготвя ежедневни отчети и справки, свързани с касовата наличност;
– Работи с клиенти, като в процеса на работа изцяло се придържа към вътрешните инструкции за обслужване на клиенти;
– Предлага услугите на компанията на настоящи и нови клиенти.

Ние предлагаме:
1. Трудов договор;
2. Пълно социално осигуряване;
3. Отлично възнаграждение;
4. Бонус – на база на постигнатите от Вас индивидуални резултати,
5. Работа в динамична работна среда, изградена от млад и амбициозен екип;
6. Възможност за професионална изява и кариерно развитие;
7. Преференциални условия за спорт
8. Преференциални условия за услугите на Фактор И.Н.
9. Вътрешнофирмен курс чрез безплатно обучение за валутен касиер (теоретична и практическа част);
10. Работно място в топ центъра на София, с подходяща материална база и ресурси за ефективна работа;

Необходими документи за кандидатстване:
Ако сте позитивни, амбициозни, организирани, усърдни в работата си и инициативни, моля изпратете:
1. Автобиография;
2. Мотивационно писмо;
3. Препоръка (в случай, че разполагате с такава);

Кандидатите, които не са изпратили посочените документи няма да бъдат разглеждани!!!

Краен срок за кандидатстване по обявата:
Моля, изпращайте Вашите документи, не по-късно от 15.10.2020г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю до 23.10.2020г.

ДРУЖЕСТВОТО обработва личните данни в съответствие с Общия регламент за защитата на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката на дружеството. За повече информация, вижте в нашия интернет сайт. ДРУЖЕСТВОТО ще се свърже само с одобрените за интервю кандидати.Личните данни на неназначените за работа кандидати ще бъдат унищожени без забавяне в срок до 60 дни от подаването им, включително от платформата за кандидатстване.

Стани част от нашето семейство

Кандидатствай