Цикличност при Инвестиционното злато

Златото е изключително популярен актив сред инвеститорите, а във времена на икономически сътресения популярността му нараства експоненциално. Инвестицията в злато, подобно на всяка друга инвестиция, е добре да бъде направена след обстоен инвестиционен анализ. Инвестиционните анализи могат да бъдат най-различни, като в тази поредица ще разгледаме част от тях. Днес ще се спрем на цикличния анализ, като един от най-фундаменталните анализи.

Цикличен анализ

При златото, подобно на всички физически и финансови активи се наблюдава цикличност. Циклите са редуване на възходящите и низходящите тенденции през годините. Циклите могат да бъдат два вида – дългосрочни от 10 до 30 години и краткосрочни около 1 година.  Дългосрочни възходящи цикли при физическите активи имаме през 1906г.  – 1923г. (16 години), 1933г. – 1953г. (21 години) 1968г. – 1982г. (15 години) 2000г. – 2014г. (15 години). Според Красимир Иванов – Мениджър Бизнес Развитие във Factor I.N., от края на 2020 година имаме всички основания да смятаме, че е започнал нов възходящ суровинен цикъл. Ключов елемент при цикличния анализ е, че през всички изброени периоди физическите и финансовите активи (акции и облигации) корелират отрицателно, когато цените на суровините се покачват тези на акциите спадат и обратното.

През цикличният анализ можем да разглеждаме корелацията не само между физическите (реални) активи и финансовите, а и между различните суровини. В условия на обща инфлация златото корелира с останалите стоки, т.е. при инвестиция в кафе, нефт, газ, пшеница или друг реален актив бихте получили приблизително същата възвращаемост както при златото, но при условия на рецесия цената на златото изпреварва тази на CRB индекса (индекс, който включва в себе си 19 основни суровини).

Основният плюс на златото спрямо останалите суровини е лесната логистика и съхранение. В случай, че инвестирате 100 000 лева в петрол, алуминий, пшеница или др. ще трябва да отделите специално място за съхранение (склад) поради големия обем на суровината, а златото за 100 000 лева би се побрало във вашия джоб.

цикличен анализ

Factor I.N. търгува с инвестиционно злато под формата на златни кюлчета и монети. Инвестиционно злато можете да закупите както на място в нашият офис на ул. Княз Александър Батемберг 10А, така и онлайн през нашия сайт.

Купувайте и продавайте с нас на по-добри цени!

 

Вашият коментар