Процедура за рекламации

НАШАТА ПРОЦЕДУРА ЗА РЕКЛАМАЦИИ

„ФАКТОР И.Н.” АД се стреми да Ви предостави възможно най-добрите услуги. Все пак, в случаите, когато останете неудовлетворени, учтиво Ви молим да се свържете с нас възможно най-скоро.

За да ни помогнете да проучим и разрешим Вашите рекламации, ще имаме нужда от

  • Вашето име и адрес;
  • Телефонен номер;
  • Време, в което ще е удобно да се свържем с Вас;
  • Предпочитан начин на комуникация;
  • Как бихте искали да разрешим Вашето оплакване.

Как да подадете оплакване:

Лично Обърнете се към наш представител – агент или служител и поискайте да попълните Формуляр за рекламации
През нашата интернет страница www.factorin.bg
Телефон Тел. 0700 17 412
Писмено Пишете ни в свободна форма на адрес: гр. София 1504, бул.Янко Сакъзов 3, ет.2, ап.2, ФАКТОР И.Н. АД
По e-mail Изпратете ни e-mail на адрес на: office@factorin.bg

Как ще обработим Вашата рекламация:

Бързо решение “ФАКТОР И.Н.”АД се стреми да разрешава рекламациите своевременно
Уведомяване Ако е невъзможно своевременното разрешаване на проблема, ще Ви изпратим уведомление в рамките на 5 работни дни, в което ще Ви информираме кога проблемът ще бъде разрешен
Постоянна информация към клиентите В повечето случаи, рекламациите биват разрешавани в рамките на 2 седмици. Ако това е невъзможно, ще се свържем с Вас чрез телефон или e-mail и ще Ви информираме за развитието на процеса
Окончателен отговор Ще разрешим проблема и ще Ви изпратим нашият окончателен отговор в рамките на осем седмици. При невъзможност да бъде даден отговор в рамките на този срок, ще се свържем с Вас, за да Ви информираме, кога ще получите окончателен отговор

 

От тук може да изтеглите бланка за рекламация:

Форма за подаване на рекламации