Началото на Европа

Знаете ли откъде идват графичните знаци на двете най-търгувани парични единици в света – $ и €? Произходът на знакът $ е загадка. Според Бюрото за гравиране и печат на САЩ, преди долара, широко се използвали мексикански и испански песос, с абревиатура – PS. Често двете букви се изписвали една върху друга и така се появил знакът, завладял целия свят? Знакът € е избран след проведена публична анкета, и е вдъхновен от гръцкия епсилон (Є) – указание за люлката на европейската цивилизация – и от първата буква в думата Европа.

Европейският съюз е създаден с цел пълно прекратяване на честите и кръвопролитни войни между съседи, които достигат връхната си точка през Втората световна война. От 1950 г. Европейската общност за въглища и стомана започва да обединява европейските държави в икономически и политически план, за да се гарантира траен мир. Шестте държави основателки са Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Нидерландия. 50-те години на ХХ век минават под знака на студената война между Изтока и Запада. През 1956 г. протестите в Унгария против комунистическия режим са потушени от съветски танкове. През 1957 г. с Договора от Рим се създава Европейската икономическа общност (ЕИО), позната също като „общия пазар“

Вашият коментар