Защо монетите са назъбени отсрани?

Този страничен релеф се нарича гурт или кант и през вековете е служил като средство, предпазващо монетите от фалшифициране. Преди хилядолетия парите били ръчно изсичани от сплав на благородни метали като основната им стойност е идвала от съдържанието на метала в тях. Изобретателната мисъл на тогавашните фалшификатори „родила“ гениалната идея да се изпиляват краищата на монетите без видимо да се повреждат, а от получените стружки се правили нови златни предмети.? Идеята за назъбен ръб на монетите, предпазващ от фалшифициране била на Леонардо Да Винчи, но той така и не успява да я реализира. Появата на гурт по монетите става едва след изобретяването и усъвършенстването на механичната преса за сечене на монети през 1540г. във Франция. През годините за орелефяване на ръба са се използвали прави или наклонени черти, звезди, точки и надписи. Гуртът продължава да се използва и до днес.

Вашият коментар