Лиценз КРС

Фирма „Фактор И.Н.“ АД получава правото да осъществява пощенски парични преводи на територията на страната от 25.08.2004г.

Този лиценз гарантира на нашите клиенти ясни правила – определено работно време, на всички наши агенти предлагащи услугата, точни технически изисквания за извършване на услугата, ясни цени на услугата и конкретни размери на обещетение.


 

Удостоверение БНБ

От 23 април 2009г. Българската Народна Банка издаде удостоверение на фирма „Фактор И.Н.“ АД, че същата е вписана като финансова институция в Регистъра по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции.

Благодарение на това удостоверение нашите клиенти могат да се възползват от множество услуги предлагани от банките в страната, но на по-добри условия, с по-голяма гъвкавост за всеки конкретен случай и бързина.


 

Удостоверение КЗЛД

На 17.06.2009г. Комисията за Защита на Личните Данни удостовери и вписа в регистрите си фирма „Фактор И.Н.“ АД като администратор на лични данни.

Нашите клиенти могат да бъдат сигурни, че когато предоставят част от личните си данни те ще бъдат напълно защитени, тъй като ще бъдат използвани и съхранявани според всички законови разпоредби и в интерес на клиента.


 

Лиценз за извършване на сделки с чужда валута

От 09.12.1999г. Българската Народна Банка издаде лиценз на фирма „Фактор И.Н.“ АД, с който и разрешава да извършва сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов път.